Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Kế hoạch - Giải pháp


Đ/c Nguyễn Quang Hải PT UBND huyện phát biểu tham luận tại Hội nghị

Giải pháp phối hợp của UBND huyện Nậm Nhùn về phát huy hiệu quả công tác phối hợp với HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam huyện Tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 (29/01/2016 10:51:03 SA)

Ngày 14/01/2016: Tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 và tổng kết quy chế hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện với UBND và Ủy ban MTTQ huyện, Đ/c Nguyễn Quang Hải - PCT UBND huyện phát biểu, trao đổi một số giải pháp về phát huy hiệu quả công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và UBMTTQ Việt Nam huyện, cụ thể như sau:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02313..........- Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.