Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Tin tức


BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA UBND HUYỆN NẬM NHÙN (23/05/2017 11:16:13 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02313..........- Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.