Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Quang cảnh hội nghị

Hội nghị tổng kết công tác liên kết đảm bảo an ninh trật tự năm 2017 (05/02/2018 9:03:15 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.