Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Lãnh đạo phòng giáo dục quán triệt nội dung tập huấn

Tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về phương pháp dạy học tích cực (05/02/2018 8:54:17 SA)

Ngày 02/02/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo Nậm Nhùn tổ chức tập huấn Nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giáo viên tiểu học về phương pháp dạy học tích cực.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.