Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Chị Lò Thị Hồng, chủ tịch Hội nông dân thị trấn Nậm Nhùn cùng hội viên trao đổi kinh nghiệm trong chăn nuôi.

Chị Lò Thị Hồng Chủ tịch Hội Nông dân tận tụy với công việc. (04/10/2017 3:00:43 CH)

Chị Lò Thị Hồng, Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn luôn là người làm cầu nối “ý đảng với lòng dân” tích  cực tuyên truyền vận động nông dân thực hiện hiệu quả cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, gắn với các phong trào thi đua của hội như: phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi; đoàn kết giúp nhau làm giàu phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.