Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Các ban ngành đoàn thể xã, huyện tuyên truyền công dân tham gia nhập ngũ năm 2018

ĐẢM BẢO KẾ HOẠCH TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2018 (10/01/2018 8:21:58 SA)

Để hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018, giúp các nam thanh niên đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ với quê hướng, đất nước, thời gian này, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Nậm Nhùn và các xã, thị trấn đang tập trung triển khai các nội dung công việc để đảm bảo thời gian, tiến độ công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ theo đúng kế hoạch đã đề ra.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.