Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Người dân tích cực chăm sóc lúa

Sản lượng lương thực 9 tháng đầu năm ước đạt 10.945 tấn (04/10/2017 2:53:43 CH)

9 tháng đầu năm 2017, thời tiết trên địa bàn huyện được đánh giá là thuận lợi cho công tác sản xuất nông nghiệp. Cùng với đó, tập quán sản xuất lạc hậu của nhân dân đang dần được thay thế bằng những tiến bộ khoa học kỹ thuật đã góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, nâng cao năng suất và sản lượng cây trồng.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.