Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Viện kiểm sát nhân dân huyện triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 tới cán bộ.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn đẩy mạnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử (04/10/2017 2:49:02 CH)

Thời gian qua, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nậm Nhùn đã duy trì thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, trực nghiệp vụ, thực hiện tốt công tác nắm và kiểm sát việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tin báo tố giác tội phạm, tiếp tục đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường quan hệ phối hợp trong tiếp nhận và kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.