Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể các cấp huyện Nậm Nhùn đổi mới nội dung phương thức hoạt động
Lượt xem: 68
Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, Mặt trận Tổ quốc Việt nam và các tổ chức đoàn thể các cấp huyện Nậm Nhùn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Qua đó, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

Đổi mới hoạt động của MTTQ các cấp huyện Nậm Nhùn được thể hiện từ công tác tuyên truyền dẫn đi vào chiều sâu, gắn lý luận với thực tế nhiệm vụ. Nhiều năm qua, MTTQ và các đoàn thể các cấp huyện đẩy mạnh triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đến ơn đáp nghĩa... Trong đó, cán bộ làm công tác Mặt trận các cấp lấy chính việc làm, hoạt động của bản thân để nêu gương cho người dân. Từ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương, nêu cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng, các cán bộ Mặt trận đều đi đầu, thực hiện trước để bà con nơi theo.

Tiếp tục phát huy vai trò của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động con cháu, dòng họ. Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên đẩy mạnh giám sát liên quan đến công tác phòng, chống bạo lực gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống... Vận động Nhân dân thi đua lao động sáng tạo; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn gắn với chỉ tiêu nghị quyết. Thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"...

anh tin bai

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nậm Nhùn tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

Ngoài ra, MTTQ các cấp của huyện thường xuyên phối hợp với HĐND, UBND các cấp, tổ chức cho đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri. Thông qua các cuộc tiếp xúc có nhiều lượt ý kiến cử tri phát biểu, phản ảnh, kiến nghị những vấn đề dư luận quan tâm...

Hoạt động tham gia xây dựng Đảng. xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ và các đoàn thể. MTTQ các cấp trong huyện thường xuyên phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội và Thường trực HĐND, các ban HĐND cùng cấp. thống nhất lựa chọn nội dung, xây dựng kế hoạch giám sát phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức giám sát nhiều cuộc đối với các phòng, ban, chính quyền các xã, thị trấn. Phối hợp với Thường trực HĐND và các ban HĐND cùng cấp tổ chức giám sát được hàng chục buổi, trong đó trọng tâm là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, quy định của Đảng đối với các tổ chức, cá nhân. Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp, tổ chức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân tham gia phản biện, đóng góp các ý kiến xây dựng các bộ luật và một số dự án luật mới ban hành.

Từ tập trung đổi mới nội dung, phương hoạt động. Ủy ban MTTQ các cấp huyện đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Nậm Nhùn. Đến nay, huyện đã có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đạt 33 triệu đồng/người/năm. Năm 2022, 98% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 97,1% tập thể lãnh đạo, quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đồng chí Lù Văn Quy – Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết: Thời gian tới, MTTQ các cấp của huyện tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả hoạt động. Bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp. chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Từ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đã góp phần nâng cao được vị trí. vai trò của MTTQ trong việc quy tụ, tập hợp quần chúng. Nhân dân các dân tộc trong huyện đoàn kết, thống nhất cùng nhau phát triển kinh tế, đưa huyện ngày một phát triển.

Bài, ảnh: Quang Thụy
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 343
  • Trong tuần: 9 373
  • Trong tháng: 20 960
  • Tất cả: 5540852
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT