UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8
Lượt xem: 57
Sáng 16/8, UBND huyện Nậm Nhùn tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, sơ kết giữa nhiệm kỳ về phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Các đồng chí Lãnh đạo UBND huyện chủ trì phiên họp. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu trung tâm huyện đến các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Tại phiên họp các đại biểu đã được thông qua báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN  tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023. Theo đó tại báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN  tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023 nêu rõ: Trong tháng, UBND huyện đã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trên địa bàn huyện. Chỉ đạo Nhân dân gieo cấy được 1.090,7 lúa vụ mùa đạt 100,1 % kế hoạch. Hoàn thành việc tiêm phòng Vắc xin đợt 1 năm 2023  theo kế hoạch, tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 90% so với liều vaccine được cấp. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sắp xếp dân cư bản Ma Sang, xã Nậm Pì; bản Huổi Van, xã Nậm Hàng; bản Nậm Pồ xã Nậm Manh và bản Nậm Cười xã Hua Bum để sớm di chuyển các hộ dân đến nơi ở mới dựng nhà ở để ổn định cuộc sống. Kiểm tra các tuyến đường giao thông, các cầu treo trên địa bàn huyện trong mùa mưa lũ. Tập trung chỉ đạo khắc phục, sửa chữa các tuyến đường giao thông bị hư hỏng do mưa lũ, đảm bảo việc lưu thông an toàn cho người và phương tiện. Về hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục được đẩy mạnh, Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong tháng 8 ước đạt 12,97 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trong tháng 8 ước đạt 13,00 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Tổ chức nghiệm thu theo khối lượng các công tình đã có khối lượng để tiến hành giải ngân theo quy định. Tổng số vốn được giao trong năm kế hoạch: 271.162,6 triệu đồng, thực hiện giải ngân đến thời điểm 31/7/2023 là 84.586,9 triệu đồng, đạt 31,19% kế hoạch. Tổng thu ngân sách địa phương là: 547.317 triệu đồng, đạt 106,35% Kế hoạch giao (trong đó: thu ngân sách trên địa bàn là: 19.212 triệu đồng, đạt 53,22% kế hoạch vốn giao). Tổng chi ngân sách địa phương là: 330.161 triệu đồng, đạt 64,15% kế hoạch…

anh tin bai

Đồng chí Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Báo cáo ình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN  tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023.

Cũng tại phiên họp các đại biểu cũng được thông qua Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ước đến hết năm 2023 và Báo cáo về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Theo đó, trong giữa nhiệm kỳ Cấp ủy, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sớm hoàn thành việc học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội với nhiều cách làm mới, linh hoạt, có tính sáng tạo; đã xây dựng và ban hành các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận, kế hoạch về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, bảo đảm đồng bộ, có tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của huyện. Mặc dù trong bối cảnh khó khăn chung về dịch bệnh Covid-19; thiên tai, thời tiết diễn biến phức tạp, song với sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện; sự quản lý, điều hành của UBND huyện. Công tác kiểm soát dịch bệnh Covid-19 luôn được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời đúng với tinh thần chỉ đạo của cấp trên trong công tác phòng chống dịch. Kinh tế tiếp tục được phục hồi sau đại dịch Covid-19 và đạt được những kết quả quan trọng, nhiều công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả, một số chỉ tiêu kinh tế tăng so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng lương thực có hạt đạt 13.180/12.500 tấn (đạt 105,44% kế hoạch); Trồng mới 1.455,25/500 ha rừng (đạt 291% kế hoạch); tỷ lệ che phủ rừng đạt 57,1/58,88% (đạt 97% kế hoạch).

anh tin bai

Đại diện Lãnh đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch Báo cáo đánh giá giữa nhiệm kỳ kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025  và Báo cáo về đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực; sự nghiệp giáo dục và đào tạo; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện (6/11 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ trường chuẩn quốc gia đạt 77,3 % kế hoạch). Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 12,2/15,5‰ (đạt 123% kế hoạch), mức giảm tỷ suất sinh 0,5/0,5‰ (đạt 100% kế hoạch); tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi xuống dưới 18,9/19% (đạt 100,5% kế hoạch), suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi xuống dưới 25,1/25% (đạt 99,6% kế hoạch). Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 85,5/85% (đạt 100,59% kế hoạch); khu dân cư văn hóa đạt 84,1/82% (đạt 102,6% kế hoạch) và cơ quan, đơn vị văn hóa đạt 96/93% (đạt 103,23% kế hoạch). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 55/53,2% (đạt 103,38% kế hoạch)…

Các chính sách về an sinh xã hội được quan tâm thực hiện và đảm bảo đúng quy định. Một số cơ quan, đơn vị thuộc bộ máy chính quyền từ huyện đến xã tiếp tục được sắp xếp, củng cố, kiện toàn. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung triển khai thực hiện. Công tác cải cách hành chính được tập trung đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác đảm bảo giao thông được tăng cường; tình hình tôn giáo cơ bản ổn định.

anh tin bai

Lãnh đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện làm rõ một số nội dung tại phiên họp.

Tại phiên họp các đại biểu cũng đã làm rõ một số nội dung như: Tình hình khắc phục những thiệt hại do thiên tai trong thời gian vừa qua; Công tác phát triển chăn nuôi tại một số địa phương trên địa bàn huyện; Công tác thu ngân sách trên địa bàn. Bên cạnh đó cũng tập trung đánh giá những chỉ tiêu đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện như: Việc thu ngân sách địa phương vẫn đang còn ở mức thấp;  Việc nâng cao các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, Công tác giảm nghèo và nâng cao thu nhập cho người dân để có những giải pháp đột phá nhằm hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch được giao trong nhiệm kỳ.

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các ngành chuyên môn và các địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Bên cạnh đó đồng chí cũng nêu ra một số hạn chế mà cần khắc phục trong thời gian tới như: Việc theo dõi tổng quan các lĩnh vực, sự trao đổi thông tin còn nhiều hạn chế và chưa kịp thời đặc biệt là ở cấp cơ sở; Việc thực hiện các chương trình dự án trong đó trọng tâm là bồi thường giải phóng mặt bằng còn đang gặp nhiều vướng mắc; Việc rà soát lại các chỉ tiêu thành phần để có kế hoạch cụ thể cần phải thực hiện ngay. Rà lại nhiệm vụ và giải pháp cần để bổ sung để hoàn thành các chỉ tiêu đang gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. Rà lại các danh mục trong giai đoạn, đánh giá hoàn thiện và hiệu quả sử dụng.

anh tin bai

Đồng chí Hà Văn Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp và giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn và các địa phương.

Đồng thời đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị, các ngành chuyên môn, các địa phương cần thực hiện ngay việc rà soát lại các đối tượng bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian vừa qua, để có những chính sách hỗ trợ kịp thời nhằm động viên người dân ổn định cuộc sống và sản xuất. Các cơ quan chuyên môn chuẩn bị kỹ các nội dung phục vụ cho kỳ họp chuyên đề HĐND huyện trong tháng 9 sắp tới. Chỉ đạo quyết liệt trong công tác tuyên truyền tới người dân để thực hiện kế hoạch trồng rừng theo đúng kế hoạch và diện tích được giao. Tập trung chỉ đạo triển khai trồng sâm ở các địa phương có điều kiện phù hợp như Hua Bum, Nậm Ban… Phân công lịch trực nắm bắt tình hình trước trong và sau ngày nghỉ lễ đặc biệt là tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông…tập trung thực hiện quyết liệt giải phóng mặt bằng các dự án nhằm đảm bảo mặt bằng để thực hiện triển khai các công trình đảm bảo theo đúng kế hoạch. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình đặc biệt là các công trình khởi công mới và sớm quyết toán giải ngân các công trình đã hoàn thành đảm bảo theo đúng kế hoạch được giao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng các công trình đang thi công. Việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn nếu có khó khăn vướng mắc cần báo cáo ngay về UBND huyện và ngành chuyên môn để thảo luận, thống nhất và có phương án, giải pháp khắc phục kịp thời. 

Tin, ảnh: Quang Thụy
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 321
  • Trong tuần: 9 351
  • Trong tháng: 20 938
  • Tất cả: 5540830
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.

Designed by VNPT