Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thống kê truy cập

  • 84571
  • 39Người đang Online
Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ Quảng cáo trang chủ
Lĩnh vực Cơ quan ban hành
Năm ban hành Nội dung
STT Số / ký hiệu Trích yếu Tải về Ngày ban hành
1 187-KH/TU Kế hoạch của ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 38-KL/TW 114 26/02/2019
2 11-QĐi/TW Quy định về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân 19 18/02/2019
3 5908-CV/BTGTW Công văn của Ban Tuyên giáo Trung ương về tổ chức tự xưng "Ban liên lạc người có công với cách mạng Việt Nam" 68 14/02/2019
4 571-CV/HU Công văn về việc quán triệt các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy 32 14/02/2019
5 45-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, khắc phục ùn tắc giao thông 66 01/02/2019
6 30-CTr/TU Chương trình hình động thực hiện nghị quyết 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương đảng về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 20 28/01/2019
7 44-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chỉ thị số 09-NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới 157 22/01/2019
8 28-CT/TW Chỉ thị của ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao chất lượng đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng 13 21/01/2019
9 39-NQ-TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 48 15/01/2019
10 27-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực 134 10/01/2019
11 43-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới 982 07/01/2019
12 37-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã 17 24/12/2018
13 168 KẾ HOẠCH Tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021 90 01/11/2018
14 1819 V/v tổ chức lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo nghi thức Quốc tang 8 25/09/2018
15 1819 V/v tổ chức lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang theo nghi thức Quốc tang 6 25/09/2018
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.