Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Danh sách hỏi đáp


Lĩnh vực Từ khóa tìm kiếm

STT Nội dung Họ và tên Ngày hỏi Đơn vị trả lời
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133.910.112- Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.