Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tổ chức bộ máy

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN (18/10/2014 9:51:27 SA)

Địa chỉ và số điện thoại liên hệ

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.