Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tổ chức bộ máy

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY UBND HUYỆN NẬM NHÙN (18/10/2014 10:13:52 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.