Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thông báo - Giấy mời


GIẤY MỜI Dự phiên họp thường kỳ UBND huyện tháng 11 năm 2015 (diễn ra vào 7h30, ngày 18/11/2015 ) (19/11/2015 3:22:16 CH)

Click vào đây để tải toàn bộ nội dung văn bản!

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.