Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thông báo - Giấy mời

Giấy mời Dự họp thẩm định các xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2015 của UBND huyện Nậm Nhùn (Hội nghị diễn ra vào ngày 24/10/2015, tại xã Lê Lợi) (22/10/2015 12:00:00 SA)

Click vào đây để tải toàn bộ nội dung văn bản!

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.