Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thông báo - Giấy mời


Chương trình MTQG

Giấy mời dự họp BCĐ thực hiện các Chương trình MTQG (01/08/2018 10:51:06 SA)

Click vào đây để tải nội dung

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.