Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thông báo - Giấy mời


Lịch công tác tuẩn 32 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

Lịch công tác tuần 32 (08/08/2018 7:15:44 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.