Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Kế hoạch - Giải pháp

Công văn về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (12/01/2021 6:45:49 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.