Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Thông báo - Giấy mời


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18 CỦA CHỦ TỊCH, CÁC PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN (26/04/2021 12:00:00 SA)

Lịch công tác tuần 18 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.