Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tài liệu Hội nghị


Tài liệu hướng dẫn Tổ chức tôn vinh, khen thưởng người Hiến máu tình nguyện huyện Nậm Nhùn giai đoạn 2020 - 2025 và sự kiện toàn cầu “Ngày Quốc tế Người hiến máu - 14/6” (30/03/2020 12:00:00 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.