Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Hoạt động lễ hội các dân tộc huyện Nậm Nhùn được giữ gìn và phát huy

Hiệu quả công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Nậm Nhùn (22/02/2021 8:32:42 SA)

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội huyện Nậm Nhùn đã tích cực triển khai với nhiều nội dung, giải pháp phù hợp, sát thực tiễn, nhằm cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống đồng bào DTTS, nhất là từ khi thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)”. Cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong toàn huyện luôn thực hiện phong cách “Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, “nghe dân nói”, “nói dân hiểu”, “làm dân tin” và phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả” trong mọi nhiệm vụ công tác dân vận.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.