Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Biểu dương các hội viên phụ nữ làm kinh tế giỏi

Hội Phụ nữ các cấp huyện Nậm Nhùn làm tốt công tác hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình (15/02/2021 11:26:12 CH)

Trong những năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp từ huyện đến cơ sở trên địa bàn huyện Nậm Nhùn đã thường xuyên quan tâm thực hiện các hoạt động giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập và có điều kiện thoát nghèo có hiệu quả, đồng thời khuyến khích hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất kinh doanh, vươn lên làm giàu chính đáng, từng bước giúp phụ nữ có cơ hội để xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.