Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Lãnh đạo huyện thường xuyên nắm tình hình nhân dân ở cơ sở

Các cấp ủy tăng cường công tác dân vận trong tình hình mới (12/05/2021 8:53:19 SA)

Trong những năm qua, công tác dân vận ở cơ sở của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực, đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, nền kinh tế - xã hội đã từng bước phát triển, tình hình an ninh chính trị, trật tự ATXH được đảm bảo và giữ vững.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.