Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Một trong những buổi tuyên truyền của công an xã Trung Chải

CÔNG AN XÃ TRUNG CHẢI TĂNG CƯỜNG ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ (30/10/2020 3:16:45 CH)

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong những năm qua, Công an xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn luôn cùng với các đoàn thể xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.