Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Đồng chí Đại tá Trần Văn Thành, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Công an huyện báo cáo trước hội nghị

HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN THÁNG 7/2020 (12/07/2020 11:33:15 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.