Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Huyện Nậm Nhùn xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại xã Hua Bum năm 2020 (17/09/2020 5:18:06 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.