Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Kế hoạch 807/KH-UBND, ngày 3/5/2019 của UBND huyện về việc đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh với UBND huyện Nậm Nhùn (03/05/2019 10:59:33 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.