Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Một trong những bản tái định cư của xã Mường Mô

NẬM NHÙN ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG TÁI ĐỊNH CƯ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN QUỐC GIA (25/10/2020 12:00:00 SA)

Nhằm tiếp tục ổn định và phát triển kinh tế-xã hội toàn diện, bền vững cho các vùng tái định cư các công trình thủy điện Lai Châu, Sơn La tạo chuyển biến nhanh về năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Huyện Nậm Nhùn thực hiện linh hoạt các chương trình, dự án, chế độ chính sách hỗ trợ bà con vùng tái định cư. Góp phần đảm bảo ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất bền vững cho bà con; từng bước xây dựng nông thôn mới.

      

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.