Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Người dân bản Táng Ngá, xã Nậm Chà tập trung thu hoạch lúa mùa

NÂNG CAO THU NHẬP CỦA ĐỒNG BÀO DÂN TỘC CỐNG TẠI HUYỆN NẬM NHÙN (25/10/2020 9:22:22 SA)

Là một trong hai dân tộc thuộc vùng đồng bào đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Nậm Nhùn. Thời gian qua, bà con người Cống ở bản Táng Ngá, xã Nậm Chà được các cấp chính quyền quan tâm hỗ trợ phát triển kinh tế, giúp cuộc sống ngày càng khởi sắc.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.