Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Nhà giáo Ưu tú Đinh Trung Tuấn- Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác khảo sát, công nhận 6 trường chuẩn quốc gia của huyện vào tháng 12/2019

NỖ LỰC XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC (12/07/2020 11:26:37 SA)

Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ II, nhiệm kì 2015-2020 đặt ra mục tiêu đến năm 2020, huyện có 12/37 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 32,43%), để tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng nông thôn mới.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.