Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện tổ chức khảo sát hiện trạng công trình thủy lợi Nậm Nó II, xã Trung Chải

Tổng kết hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Nậm Nhùn nhiệm kỳ 2011- 2016 (13/01/2021 8:10:38 CH)

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Nậm Nhùn gồm 01 Trưởng ban chuyên trách và 03 ủy viên. Nhiệm kỳ 2016 – 2021, HĐND huyện diễn ra 13 kỳ họp, trong đó Ban được phân công chuẩn bị các báo cáo trình kỳ họp và thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, kế hoạch, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội (giai đoạn 2016 - 2020 thẩm tra 46 báo cáo, 46 nghị quyết). Ngoài ra, Ban còn phối hợp với các Ban HĐND huyện thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết nội dung thống nhất phân bổ chi tiết, điều chỉnh, bổ sung nguồn kinh phí, vốn đầu tư khi đươc thường trực HĐND huyện phân công để thống nhất trước khi UBND huyện quyết định theo quy định hiện hành.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.