Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Quang cảnh tiếp công dân tại Thanh tra huyện

UBND huyện Nậm Nhùn thực hiện tốt công tác tiếp công dân (15/02/2021 11:21:29 CH)

Trong những năm qua, công tác tiếp công dân luôn được UBND huyện quan tâm, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Nhận thức của người dân được nâng lên, hạn chế được cơ bản những vụ việc bức xúc, phức tạp, hạn chế tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.