Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức

UBND HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN VIỆC GIẢI QUYẾT ĐƠN KHIẾU NẠI, ĐƠN TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ VÀ SƠ KẾT CHỈ THỊ SỐ 35/CT-TW NGÀY 26/5/2014 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (31/12/2019 9:34:41 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.