Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Người dân vui mừng khi có đường bê tông dẫn đến bản

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC XÃ TRUNG CHẢI TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI (25/10/2020 9:21:13 SA)

Để hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Chải đã cùng các đoàn thể xã tuyên truyền rộng rãi người dân, qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình trong việc hiến đất và góp ngày công, để cùng cấp ủy chính quyền địa phương từng bước hoàn thiện các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.