Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức

Về việc yêu cầu tạm ngừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, vui chơi giải trí trên địa bàn huyện Nậm Nhùn (27/03/2020 3:57:03 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.