Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Nhiều hộ gia đình khó khăn tập trung nuôi dê để phát triển kinh tế

XÃ TRUNG CHẢI PHÁT HUY VAI TRÒ TIÊN PHONG CỦA ĐẢNG VIÊN TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ (27/10/2020 9:16:41 SA)

Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” trong những năm qua, cán bộ Đảng viên xã Trung Chải luôn phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo động lực cho các hộ trong xã vượt khó vươn lên để phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.