Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc” đã phát huy được vai trò đoàn kết các dân tộc

Ghi nhận hiệu quả từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (12/01/2021 6:24:38 CH)

Trong những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở huyện Nậm Nhùn đóng vai trò quan trọng trong việc phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tiêu biểu là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.