Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Thị trấn Nậm Nhùn tích cực triển khai các bước chuẩn bị công tác bầu cử đảm bảo đúng luật định (20/04/2021 5:54:34 CH)

Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, là dịp để cử tri sáng suốt thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thời gian này, Ủy ban bầu cử, cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị trấn Nậm Nhùn đã và đang tích cực chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đúng quy trình, đúng luật định và nâng cao được chất lượng, hiệu quả.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.