Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


“Vùng khó” xây dựng đời sống văn hóa (31/07/2020 12:00:00 SA)

Cùng với phong trào xây dựng nôn thôn mới, những năm qua phong trào xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn huyện Nậm Nhùn được quan tâm và phát triển sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư, qua đó bảo tồn, lưu giữ những bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, nếp sống văn minh, tạo tiền đề giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.