Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Đồng chí Quàng Văn Trực, Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kỳ họp thứ 10 Hội đồng Nhân dân huyện Nậm Nhùn khóa II (16/07/2020 2:30:17 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.