Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Phần diễn tập cơ chế

DIỄN TẬP ỨNG PHÓ CHÁY RỪNG – TÌM KIẾM CỨU NẠN XÃ NẬM Pì ĐẠT LOẠI GIỎI (27/12/2019 8:09:57 SA)

Ngày 27/11, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Nậm Nhùn tổ chức diễn tập ứng phó cháy rừng – tìm kiếm cứu nạn (ƯPCR-TKCN) năm 2019 tại xã Nậm Pì. Tới dự có đại diện lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu; thường trực HĐND, MTTQ Việt Nam huyện cùng các đồng chí trong BCĐ diễn tập huyện và lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.