Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Bản Huổi Chát sử dụng hiệu quả tiền chi trả DVMTR vào cải tạo cảnh quan của bản để xây dựng bản du lịch cộng đồng

HUỔI CHÁT SỬ DỤNG HIỆU QUẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG (27/12/2019 8:25:57 SA)

Những năm qua, chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đã góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân bản Huổi Chát, xã Nậm Manh đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Bên cạnh đó, bản cũng triển khai nhiều giải pháp nhằm giúp người dân sử dụng có hiệu quả số tiền được chi trả hàng năm để nâng cao đời sống.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.