Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Người dân xã Trung Chải áp dụng kiến thức được học qua lớp dạy nghề vào chăm sóc cây trồng của gia đình

NẬM NHÙN ĐẨY MẠNH ĐÀO TẠO NGHỀ LAO ĐỘNG NÔNG THÔN (25/11/2019 11:03:38 SA)

Những năm qua, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn được huyện Nậm Nhùn quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp. Giúp các xã, thị trấn hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.