Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nậm Hàng tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước đến người dân bản Huổi Pết

PHÁT HUY VAI TRÒ MẶT TRẬN TỔ QUỐC (25/11/2019 11:04:05 SA)

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Nậm Hàng thực hiện hiệu quả công tác củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước, góp phần tạo nên sự đồng thuận cao trong xã hội. Qua đó góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.