Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu huyện

TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN CÁC VĂN BẢN LUẬT THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 7, QUỐC HỘI KHÓA XIV (07/11/2019 11:27:10 SA)

Ngày 18/9, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Nậm Nhùn tổ chức Hội nghị trực tuyến với các xã triển khai tuyên truyền các văn bản luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7. Tới dự có đồng chí Nguyễn Quang Hải – Phó Chủ tịch UBND huyện cùng thành  viên hội đồng phối hơp phổ biến giáo dục pháp luật; báo cáo viên pháp luật cấp huyện; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, ban ngành huyện. Tại điểm cầu các xã, thị trấn có lãnh đạo, công chức, trưởng các bản và thành viên tổ hòa giải cơ sở.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.