Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Đồng chí Tăng Bá Thắng, Chủ tịch công đoàn Viện Kiểm sát nhân dân thăm hỏi, tặng quà gia đình hộ nghèo

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN NẬM NHÙN THĂM HỎI, TẶNG QUÀ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN NĂM 2020 (20/01/2020 9:08:57 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện Nậm Nhùn.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.