Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


Đồng chí bảo vệ tiến hành kiểm tra thân nhiệt của cán bộ cơ quan

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN NẬM NHÙN THỰC HIỆN MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TẠI CƠ QUAN (31/03/2020 4:47:59 CH)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.