Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tổ chức bộ máy

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển công chức chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2020 (23/09/2020 10:39:31 SA)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.