Lai Châu

{web.web_seo}

Liên kết

Liên kết

Tin tức


( tham luận tại Hội nghị)

Giải phát nâng cao chất lượng thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế (22/02/2016 10:29:15 SA)

Ngày 14/01/2016: Đ/c Nghiêm Thị Tú Anh - CT Hội Phụ nữ huyện phát biểu tham luận và trao đổi một số Giải phát nâng cao chất lượng thẩm tra báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Ban Kinh tế HĐND huyện tại Hội nghị tổng kết hoạt động của HĐND, UBND huyện, nhiệm kỳ 2011-2016 và tổng kết quy chế hoạt động giữa Thường trực HĐND huyện với UBND và Ủy ban MTTQ huyện, cụ thể như sau:

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LAI CHÂU - HUYỆN NẬM NHÙN
Chịu trách nhiệm chính: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện phụ trách khối văn hóa - xã hội.
Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn - Huyện Nậm Nhùn.
Điện thoại: 02133. 910.112 - Email: namnhun@laichau.gov.vn
Ghi rõ nguồn namnhun.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.